PDPA with Word & Excel

ง่าย จบ ครบครัน เสร็จทันเวลาทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

PDPA With Word & Excel

คอร์สเรียนเดียวที่สามารถทำให้คุณจบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ด้วย MS Word และ Excel

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ตาม มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลสุขภาพ ศาสนาหรือปรัชญาพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม เผ่าพันธุ์ ความคิดทางการเมือง
พูดสรุปโดยรวมให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นความจริงและสามารถเชื่อมโยงจนทำให้ระบุได้ว่าบุคคลนั้น ๆ คือใคร

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ : PDPA คืออะไร?

ใคร/ทำไม ต้องทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพราะ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำขององค์กรที่ต้องใช้ข้อมูลของบุคคลทั้งภายในและภายนอก เพื่อความปลอดภัยของคนทุกคน และเพิ่มความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ : กฎหมาย PDPA เป็นเรื่องของ IT จริงหรอ?

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียกสั้น ๆ ว่า "PDPA"

PDPA มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พ.ค. 2564 แม้จะดูเหมือนว่าอีกนานกว่าจะเริ่ม ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนหรือไม่น่าจะมีการใช้งานอย่างจริงจัง...

แต่หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น คุณอาจโดนฟ้องร้อง

กรณีข้อมูลรั่วไหล : ไม่ว่าจะรั่วไหลเพราะมนุษย์หรือคอมพิวเตอร์ ณ บริษัทนั้น ๆ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกรณีไม่เคยยินยอมให้ใช้ข้อมูล : กรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้อนุญาตให้นำมาใช้ก่อนที่ข้อมูลจะเผยแพร่

นี่คือโทษที่คุณต้องรับหากไม่ทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความรับผิดทางแพ่ง ตามความเสียหายจริง และอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหาย

โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

Course Introduction Video  ที่ต้องลองดูถึงจะรู้จริง

ในราคาเริ่มต้น 10,950 บาท
เฉลี่ยเพียง user ละ 2,190 บาทเท่านั้น

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของเรา

สิ่งที่เรามอบให้ใน Package สำหรับการทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Guideline

Course สำหรับเรียนรู้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเต็มรูปแบบ พร้อม Use case ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง

Asset Inventory Template

เทมเพลตทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลส่วนบุคคล

Slide ประกอบการเรียนทุกตอน

Slide ประกอบการเรียนทุกตอน โดยสรุปตั้งแต่ข้อกฎหมาย ถึงวิธีการใช้ template

Certificate

Certificate สำหรับคนที่เรียนจบ ออกโดยบริษัทของเรา

เอกสารจดหมายแจ้ง และ แบบฟอร์มการใช้สิทธิ

เอกสารข้อตกลงการประมวลข้อมูลทั้งหมดครบถ้วน

เอกสารข้อตกลง

เอกสารหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ทำไมต้องเลือกใช้บริการจาก Ragnar

Ragnar เราไม่ได้มีเพียง DIYPDPA เท่านั้น ด้วย Ragnar's PDPA Ecosystem ที่ครบวงจรทางด้าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นไปในรูปแบบของ PDPA End To End ครบจบในที่เดียว

PDPA with Word & Excel

ที่นี่ผ่าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วย
MS Word และ Excel

รวมทุกสิ่งที่สำหรับการจบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตัวของคุณเอง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ของเรา
By

ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ตาม มาตรา ๖ ในพระราชบัญญัตินี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลสุขภาพ ศาสนาหรือปรัชญาพฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง
พูดสรุปโดยรวมให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นความจริงและสามารถเชื่อมโยงจนทำให้ระบุได้ว่าบุคคลนั้น ๆ คือใคร

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ : PDPA คืออะไร?

ใคร/ทำไม ต้องทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพราะ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำขององค์กรที่ต้องใช้ข้อมูลของบุคคลทั้งภายในและภายนอก เพื่อความปลอดภัยของคนทุกคน และเพิ่มความเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ : กฎหมาย PDPA เป็นเรื่องของ IT จริงหรอ?

สิ่งที่เรามอบให้ใน Package สำหรับการทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Guideline

Course สำหรับเรียนรู้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเต็มรูปแบบ พร้อม Use case ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริง

Asset Inventory Template

เทมเพลตทะเบียนทรัพย์สินข้อมูลส่วนบุคคล

Slide ประกอบการเรียนทุกตอน

Slide ประกอบการเรียนทุกตอน โดยสรุปตั้งแต่ข้อกฎหมาย ถึงวิธีการใช้ template

Certificate

Certificate สำหรับคนที่เรียนจบ ออกโดยบริษัทของเรา

เอกสารข้อตกลง

เอกสารข้อตกลงการประมวลข้อมูลทั้งหมดครบถ้วน

เอกสารจดหมายแจ้ง และ แบบฟอร์มการใช้สิทธิ

1. เอกสารจดหมายแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
2. เอกสารแบบฟอร์มการใช้สิทธิเจ้าของข้อมูล

เอกสารออกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. เอกสารออกโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2. เอกสารประกาศนโยบาย-บุคคล
3. ภายนอก และ เอกสารประกาศนโยบาย-พนักงาน

เอกสารหนังสือยินยอม

เอกสารหนังสือยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

Course Introduction Video  ที่ต้องลองดูถึงจะรู้จริง

ในราคาเริ่มต้น 10,950 บาท
เฉลี่ยเพียง user ละ 2,190 บาทเท่านั้น

รายละเอียดการสั่งซื้อ

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรียกสั้น ๆ ว่า "PDPA"

PDPA มีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พ.ค. 2564 แม้จะดูเหมือนว่าอีกนานกว่าจะเริ่ม ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนหรือไม่น่าจะมีการใช้งานอย่างจริงจัง...

แต่หากเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้น คุณอาจโดนฟ้องร้อง

  • กรณีข้อมูลรั่วไหล : ไม่ว่าจะรั่วไหลเพราะมนุษย์หรือคอมพิวเตอร์ ณ บริษัทนั้น ๆ จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
  • กรณีไม่เคยยินยอมให้ใช้ข้อมูล : กรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่ได้ให้อนุญาตให้นำมาใช้ก่อนที่ข้อมูลจะเผยแพร่

นี่คือโทษที่คุณต้องรับหากไม่ทำ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • ความรับผิดทางแพ่ง ตามความเสียหายจริง และอาจต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหาย
  • โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • โทษทางปกครอง ปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

และหากไม่สามารถหาผู้กระทำผิดได้ ผู้บริหารสูงสุดจะได้รับบทลงโทษ

ผ่าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่นี่

รวมทุกสิ่งที่ จำเป็น ครอบคลุม ถูกต้อง
สำหรับการจบ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยตัวของคุณเอง

PDPA With Word & Excel แก้ไขปัญหาของคุณได้จริง

เพราะการทำให้บริษัทของคุณผ่าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT, กฎหมาย, ฝ่ายบุคคล
การให้ทีมงานใด ๆ ทีมเดียวเป็นผู้ดูแลจัดการ
จะเป็นไปได้ยาก

แต่ด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา สามารถทำให้ PDPA กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

Ready Comply PDPA with Word & Excel

Pricing

ทำไมต้องเลือกใช้บริการจาก Ragnar

Ragnar เราไม่ได้มีเพียง DIYPDPA เท่านั้น ด้วย Ragnar's PDPA Ecosystem ที่ครบวงจรทางด้าน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เป็นไปในรูปแบบของ PDPA End To End ครบจบในที่เดียว

Ragnar's Ecosystem

01

PDPA Activity Tool

Go to : Ragnar.co.th

02

PDPA Platform

Go to : t-reg.co

03

P-CAP.CO

Go to : pcap.co

How to be Successful and Understand the "PDPA Ecosystem"

เข้าสู่เว็บไซต์