เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ

Rcademy เป็นส่วนหนึ่งใน Ragnar Ecosystem ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อการสอน e-learning ที่มีการเน้นเฉพาะเจาะจงไปทางด้าน Technology และ Cybersecurity โดยเฉพาะ