ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณากรอกข้อมูล User ที่ต้องการเรียน PDPA with Word & Excel

  • วิธีเข้าเรียน

    • เข้าสู่เว็บไซต์ Rcademy เพื่อทำการ Log-in

    • เข้าสู่ระบบโดยใช้ Email และ Password เดียวกันกับ Form Register Free Trial ที่คุณกรอกไว้

    • เปลี่ยนรหัสผ่านได้ โดยคลิกที่ "ลืมรหัสผ่าน" บนหน้า Log-in จากเว็บไซต์ Rcademy